Dit artikel is ook in het Nederlands beschikbaar, klik op de button hieronder om naar dit artikel te gaan
Ga naar artikel
Cet article est également disponible en français, cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à cet article
Aller à l'article
Green Deal Sportdomeinen geraakt op kruissnelheid - Keep it Green

NL | FR

Platform voor de beheerders van voetbal- en golfterreinen
Green Deal Sportdomeinen geraakt op kruissnelheid
Veilige en kwalitatieve sportinfrastructuur of sportruimte is cruciaal om iedereen nu, maar ook in de toekomst te laten bewegen en sporten.

Green Deal Sportdomeinen geraakt op kruissnelheid

Creëren van marktconforme methodieken en technieken

Veilige en kwalitatieve sportinfrastructuur of sportruimte is cruciaal om iedereen nu, maar ook in de toekomst te laten bewegen en sporten. Om ook de volgende generaties deze mogelijkheid te bieden, moet Vlaanderen rekening houden met de milieu-impact, de grondstoffenbehoefte en het ruimtegebruik op vlak van sportbeoefening.

De Green Deal Sportdomeinen is een inspanningsverbintenis tussen overheden en verschillende partners met als doel vanuit de sportsector een steentje bij te dragen aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen. En dat is ook nodig, want Vlaanderen telt bijna 10.000 buitensportdomeinen, met een oppervlakte van meer dan 17.500 hectare.

Het is essentieel om te weten dat Green Deal Sportdomeinen staat voor een gedeelde ambitie.

Delen van kennis

De Green Deal Sportdomeinen – niet te verwarren met de Europese Green Deal! – omhelst onder meer over de bodemkwaliteit, het efficiënt waterbeheer van de sportterreinen, het reduceren van pesticiden, en de inbedding van de sportruimte in zogenaamde groenblauwe adernetwerken. De initiatiefnemers van de Green Deal Sportdomeinen zijn Sport Vlaanderen en VMM als overheid en daarnaast VSF en Netwerk Lokaal Sportbeleid als sectororganisaties. Samen met private actoren delen ze hun kennis met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en het gebruik van buitensportterreinen, zoals voetbalvelden, golfterreinen, gravelterreinen, natuurgras- of kunstgrasvelden.

David Nassen, projectcoördinator Green Deal Sportdomeinen: “Het is essentieel om te weten dat deze deal staat voor een gedeelde ambitie. Want we gaan allemaal samen voor kwaliteitsvolle sportdomeinen, maar met een positieve impact op de omgeving. Qua aanpak gaan we resoluut voor actie ondernemen. Actie tussen overheden (lokaal, Vlaams en Europees) en mensen op het terrein. 

Daarbij denken we aan beheerders van sportinfrastructuren, kleine clubs, grote verenigingen, maar ook aannemers, ontwerpers… die in deze sector de bakens verzetten en pilootprojecten kunnen en willen opzetten. De Green Deal omvat bovendien het volledig ecosysteem van onze sportdomeinen. Groen, water, producten, maar ook heel de keten van ontwerp, aanleg en beheer. Op die manier creëren we toekomstige, economisch rendabele manieren van werken in de sector. We ontwikkelen daardoor nieuwe methodieken en technieken die in de toekomst gangbaar en marktconform zullen zijn.”

De onkruidmachines ‘herkennen’ bepaalde soorten onkruid en stekken het volautomatisch uit de grond.

Bottom-up-benadering

Stefanie Pype, medeprojectcoördinator Green Deal Sportdomeinen: “Er zijn ondertussen al enkele markante cases op poten gezet. Onder andere Farys – beheerder van publieke sportdomeinen – en Krinkels zijn vergevorderde testen aan het uitvoeren met de onkruidrobots van Milati. Er moeten nog enkele aanpassingen gebeuren, maar hier kan de oplossing liggen voor het feit dat we op sportvelden liever geen onkruid zien, maar niet (meer) mogen sproeien. Deze onkruidmachines ‘herkennen’ bepaalde soorten onkruid en stekken het volautomatisch uit de grond.”

“ERCAT (European Research Centre for Artificial Turf), een divisie van de Universiteit van Gent, is ook bezig met een speciaal ontwikkelde hockeybal. De Rewetta-bal (van fabrikant Makihn), een zelfbevochtigende hockeybal, geeft op een droog veld dezelfde interactie als wanneer je op een waterkunstgrasveld speelt. Dat kan in de toekomst een betaalbare oplossing bieden voor amateurhockeyclubs die de beste mogelijke hockeyervaring nastreven. De nieuwe bal gaat in op de wens van de International Hockey Federation (FIH) om voortaan alleen nog maar ‘droge’ kunstgrasvelden te hebben. En zo zijn er al heel wat testcases aan het lopen. Op die manier worden de klimaat-uitdagingen ‘bottom-up’ innovatief aangepakt en kunnen sommige oplossingen in de toekomst zeker heel wat mogelijkheden bieden. En dat is, in een notendop, de doelstelling van Green Deal Sportdomeinen.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details