Dit artikel is ook in het Nederlands beschikbaar, klik op de button hieronder om naar dit artikel te gaan
Ga naar artikel
Cet article est également disponible en français, cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à cet article
Aller à l'article
Van hekken naar heggen - Keep it Green

NL | FR

Platform voor de beheerders van voetbal- en golfterreinen
Van hekken naar heggen

Van hekken naar heggen

Nieuwe standaard in duurzaam sportbeheer

Het is essentieel om veilige en hoogwaardige sportinfrastructuur te bieden, zodat mensen nu én in de toekomst kunnen blijven bewegen en sporten. Voor toekomstige generaties in Vlaanderen is het belangrijk om aandacht te besteden aan milieu-impact, de behoefte aan grondstoffen en het gebruik van ruimte met betrekking tot sportactiviteiten.

De Green Deal Sportdomeinen vertegenwoordigt een samenwerkingsverband tussen overheden en diverse partners, gericht op het leveren van een bijdrage vanuit de sportsector aan verschillende duurzaamheidsdoelen. Dit is van groot belang, omdat Vlaanderen ongeveer 10.000 buitensportdomeinen herbergt, die samen een oppervlakte van meer dan 17.500 hectare beslaan.

Binnen de originele doelstellingen legt Green Deal specifieke accenten. Een daarvan is het natuurinclusieve aspect.

Sport Vlaanderen en partners leiden innovatie in sportveldbeheer

De Green Deal Sportdomeinen richt zich – onder andere – op bodemkwaliteit, efficiënt waterbeheer voor sportterreinen, het verminderen van pesticiden-gebruik, en het integreren van sportruimtes in zogenaamde groenblauwe netwerken. De initiatiefnemers zijn Sport Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vanuit de overheid, en VSF en Netwerk Lokaal Sportbeleid als sectororganisaties. Samen met private partners delen ze kennis over de aanleg, het onderhoud en het gebruik van buitensportterreinen, waaronder voetbalvelden, golfterreinen, gravelterreinen, en zowel natuurgras- als kunstgrasvelden.

Natuurintegratie in sportdomeinen

David Nassen en Stefanie Pype, projectcoördinatoren van de Green Deal Sportdomeinen: “Binnen onze originele doelstellingen leggen we specifieke accenten. Een daarvan is het natuur-inclusieve aspect. Europese ambities geven aan dat het de bedoeling is dat we tegen 2030 ongeveer 30% van onze totale natuur in ere moeten herstellen. Maar wat als we dat nu eens doortrekken naar en inzoomen op onze sportdomeinen? We hebben daar namelijk heel wat ‘tussenzones’, waarmee nu niets gebeurt. Of omheiningen die gerust iets ‘natuurlijker’ mogen. Van hekken naar heggen, als het ware. We creëren op die manier extra leefgebied en verhogen het voedselaanbod voor verschillende soorten fauna. Door aangepast beheer stijgt de natuurwaarde van onze sportdomeinen. Zo simpel is het.”

Extra leefgebied creëren en het voedselaanbod verhogen voor verschillende soorten fauna.

De Brabantse Golf host Green Deal-event

Stefanie Pype, medeprojectcoördinator Green Deal Sportdomeinen: “Ook organiseerden we recent een Green Deal Ontmoetingsdag aan De Brabantse Golf, met speciale aandacht voor het landschappelijke, de link met de omgeving, biodiversiteit en natuurlijk ook natuurinclusiviteit. Tijdens dergelijke ontmoetingsdagen zorgen interessante sprekers er dan voor dat je, of je nu een sportclub, sportfunctionaris, terreinbeheerder, ingenieur, onderzoeker of adviseur bent, heel wat waardevolle inzichten en inspiratie
kunt opsteken voor het duurzamer maken van een sportdomein.”

VMM versterkt lokale klimaatinspanningen met tools en adviseurs

“De VMM kwam als een van de Green Deal-initiatiefnemers met een belangrijke update voor haar Klimaatportaal Vlaanderen (https://klimaat.vmm.be)”, gaat Stefanie Pype verder. “De website biedt een aantal belangrijke handvaten om publieke domeinen aan te passen. Daarvoor ontwikkelde de VMM een IMPACT-, PLAN- en PROJECT-tool. Zo kun je lokale klimaatadaptatieplannen op de huidige en toekomstige impact in je gemeente bekijken. Daarnaast word je praktisch begeleid in hoe je dat het best concreet aanpast. Sinds dit jaar stelde de VMM ook lokale adviseurs aan. Met deze nieuwe dienstverlening richtte ze een laagdrempelig contactpunt op voor de lokale besturen, provincies organisaties. De lokale adviseurs kunnen helpen bij het ‘doorvertalen’ van het Vlaamse beleid naar de lokale plannen.”

Tijdens de ontmoetingsdagen zorgen sprekers ervoor dat heel wat waardevolle inzichten en inspiratie meegegeven worden voor het duurzamer maken van een sportdomein.

Sportregio Midwest zet in op vergroening

“Ook een belangrijke actie is dat de elf gemeentes van Sportregio Midwest in oktober van dit jaar een werksessie hebben belegd rond Green Deal Sportdomeinen. Daar werd besproken wat er inzake ‘vergroening’ van sportdomeinen al werd gerealiseerd en wat de specifieke uitdagingen waren. Er werd ook sterk op gehamerd dat ze dit als pilootproject zagen en heel wat wilden realiseren op dit domein. Mochten we nu nog eens alle twintig sportregio’s rond de tafel krijgen, dan zouden we flinke stappen kunnen zetten. We werken eraan!”, besluit een strijdvaardige David Nassen.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details